Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Kylällä toimitaan mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti. Koululla kokoontuu kansalaisopiston kursseja, niistä lisätietoja tarkemmin Puulan seutuopisto.

Kyläseura järjestää ajoittain jotain ajankohtaista tapahtumaa tai talkoita, niistä tiedotetaan kyläseuran sivuilla ajankohtaista osiossa ja fasebookissa.

Kyläseura pyrkii olemaan linkki myös kunnan suuntaan kylää koskettavissa asioissa. Toimimalla yhdessä voimme viedä yhteisiä asioita eteenpäin.

Lumitilanteen salliessa on ollut pidempi hiihtoreitti kylän alueelle, siitä tiedotamme erikseen.