Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Mieskonmäen kyläkoulu

 

Mieskonmäen kyläkoulu toimi yli 100-vuotiaassa koulutalossa. Ulkoasultaan kunnostettua koulurakennusta on remontoitu myös sisäpuolelta. Lisäksi piha-alue on kunnostettu monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Leikki- ja pelikentät on uusittu ja rakennettu valaistu pururata. Nykyisin koulu toimii Mieskonmäen Kyläseuran omistamana kylätalona. 

Lue lisää koulun kotisivulta

Puulan seutuopiston piirit

Puulan seutuopisto on Joutsan, Toivakan ja Kangasniemen kuntien alueella toimiva kansalaisopisto, joka tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen itsensä kehittämiseen sekä lisää kuntien asukkaiden viihtyvyyttä tarjoamalla mahdollisuuksia luoda sosiaalisia kontakteja. Opistossa voi opiskella monia oppiaineita eri aloilta. Opisto tarjoaa myös taiteen perusopetusta Musiikkikoulussa Joutsassa ja Toivakassa sekä Taidekoulussa Joutsassa, Toivakassa ja Kangasniemellä. Opetustarjonnassa huomioidaan asukkaiden toiveet ja opiskelijoiksi ovat tervetulleita kaikki - vauvasta vaariin!

Mieskonmäessä koululla toimivat kurssit löytyvät kansalaisopiston sivuilta. 

Lue lisää seutuopiston sivuilta

Mieskonmäen vesiosuuskunta

Mieskonmäen vesiosuuskunta hoitaa vesihuoltoa. Vuonna –99 aloitetut vesihuoltotyöt turvaavat yli 90 kiinteistön veden saannin. Jatkoa suunnitellaan ja rakennetaan tarpeen mukaan. Verkostoa on noin 48 km eri puolilla kylää.

Lisätietoja antaa osuuskunnan toimitusjohtaja Martti Kuitunen, puh. 0400 344 415.

Mieskonmäkeläisiä luontokohteita

Mieskonmäestä löytyy useita hyviä luontokohteita retkeilijöille.

Keskisenlampi on Joutsan arvokkain lintupaikka.

Lue lisää

Riionlampi on myös luonnonsuojelualuetta ja lintupaikka.

Lue lisää

Saposelkä on Suonteen puolella muuttolintujen levähdysaluetta.

Lue lisää

Kälkänsuon-Lehmonsuon suojelualueella on suotyypiltään monipuolisia keidassoita.

Lue lisää